ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ภูมิใจไทย" อาเซียน-ข้าวไทย
หมวด : อาหาร-เครื่องดื่ม
สำนักพิมพ์ : วิริยะธุรกิจ
ผู้แต่ง : สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ
ยอดคงเหลือ : 4
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : สนุกกับคำถามนำความรู้เกี่ยวกับข้าวไทยในทุกๆ ด้าน เช่น คนไทยกินข้าวครั้งแรกเมื่อไหร่ พันธุ์ข้าวแบ่งเป็นกี่ประเภท ลักษณะและการเติบโตของต้นข้าว วิธีการปลูกข้าวและการเก็บเกี่ยวข้าว ความสำคัญของข้าวในประเพณีและพิธีกรรมของไทย สำนวน ภาษิต และเกมทดสอบความรู้ท้ายเล่ม (รางวัลดีเด่น รักลูกอวอร์ด สำหรับเด็กวัย 10-12 ปี)