ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

Insight Illustrator CS3
หมวด : คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : โปรวิชั่น
ผู้แต่ง : บุญญาดา ช้อนขุนทด
ยอดคงเหลือ : 4
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : Illustrator ในเวอร์ชั่นล่าสุดนี้คือ CS3 ซึ่งย่อมาจาก Creative Suite 3 เป็นโปรแกรมที่นิยมสำหรับผู้สร้างงานศิลปะและนักออกแบบมืออาชีพ เนื่องจากใช้งานง่าย มีการแบ่งส่วนประกอบของหน้าต่างและเครื่องมือเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน มีความสามารถในการสร้างภาพได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ภาพวาด 2 มิติและ 3 มิติ ภาพเสก็ตช์ ภาพเหมือนจริง ภาพการ์ตูน โลโก้ ไอคอน หรืองานสิ่งพิมพ์ เช่น ป้ายโฆษณา ปกหนังสือ แผ่นพับ โบรชัวร์ นามบัตร ออกแบบลายผ้า ฉลากผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงงานทางด้านเว็บและอุปกรณ์มือถือด้วย ซึ่งผู้เขียนได้รวบรวมและแสดงตัวอย่างชิ้นงานต่าง ๆ ที่กล่าวมาไว้ในแต่ละบทของหนังสือเล่มนี้อย่างเป็นขั้นตอน และสอดแทรกเทคนิคต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวคิดและแนวทางในการสร้างงานให้กับผู้อ่านต่อไป หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม นิสิต นักศึกษา ผู้สนใจและรักการวาดภาพรุ่นใหม่ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองในแบบต่าง ๆ ต่อไป