ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

เขียนแบบอาคารด้วย AutoCAD 2010
หมวด : คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : โปรวิชั่น
ผู้แต่ง : อินทรชิต หอวิจิตร, รศ.
ยอดคงเหลือ : 4
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือที่จะพาคุณเรียนรู้การเขียนแบบอาคารด้วย AutoCAD อย่างเป็นลำดับขั้นตอนง่ายๆ ตั้งแต่แนะนำโปรแกรม AutoCAD การสื่อสารกับโปรแกรม ไปจนถึงเวิร์คช็อปการเขียนเสา ประตู หน้าต่าง หลังคา การสร้างแบบงานและการกำหนดมาตราส่วน รวมทั้งเวิร์คช็อปสร้างอาคาร 2 ชั้นที่นำไปใช้งานได้จริง โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย พร้อมภาพประกอบชัดเจน เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนที่ต้องเรียนรู้การเขียนแบบอาคารด้วย AutoCAD ตลอดจนผู้ที่สนใจเขียนแบบด้วยตนเอง