ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

สร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยCamtasia Studio 7
หมวด : คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : pichai book
ผู้แต่ง : flyings25
ยอดคงเหลือ : 4
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : "หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณสร้างสื่อมัลติมีเดียได้ด้วยตนเองได้ไม่ยาก การแทรกเอฟเฟ็กต์แบบต่างฯให้กับวีดีโอ การสร้างโปรเจ็ค ตัดต่อ ใส่คำบรรยาย ? เพลงประกอบ ทำสื่อการเรียนสื่อการสอนให้กับ นักเรียน นักศึกษา ลูกค้า หรือพนักงาน การนำเสนอผลงานวีดีโอ และบันทึกแผ่น CD เพื่อสร้างซีดีพรีเซนเตชั่น"