ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

สร้างงานแอนิเมชั่นด้วย Flash cs5
หมวด : คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : บริษัท สวัสดี ไอที จำกัด
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 4
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : Flash เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างงานแอนิเมชั่นและมัลติมีเดียที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะว่าสามารถทำงานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ เกมส์ งานนำเสนอ โดยโปรแกรม Flash ได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง หนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้อ่านสามารถใช้โปรแกรม Flash ได้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงการเขียน ActionScript ด้วยวิธีการนำเสนอที่เข้าใจง่าย แสดงตัวอย่างเป็นขั้นตอน