ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

The Art of Photography Digital ศิลปะแห่งการถ่ายภาพ
หมวด : คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : อำนวยพร บุญจำรัส
ยอดคงเหลือ : 4
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ :  หนังสือที่จะช่วยให้คุณรู้จักกับการถ่ายภาพดียิ่งขึ้น ด้วยเทคนิคการถ่ายภาพง่ายๆ ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง กลั่นกรองมาจากประสบการณ์นานกว่า 20 ปี บนเส้นทางการถ่ายภาพของผู้เขียน เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้มีส่วนสำคัญหลัก 3 ส่วน คือ  1. การควบคุมกล้องให้เชื่อง แนะนำวิธีการควบคุมกล้อง ความรู้เรื่องค่ารูรับแสง ความเร็วชัตเตอร์  2. แสงกับการถ่ายภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ถ่ายภาพต้องเรียนรู้ 3. การจัดองค์ประกอบภาพ แนวทางและมุมมองความคิดจากประสบการณ์ของมืออาชีพ      อธิบายเนื้อหาเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างและภาพประกอบสี่สีสวยงามหลากหลาย สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง สำหรับผู้ที่รักการถ่ายภาพซึ่งกำลังแสวงหาความรู้เพิ่มเติมของวิถึแห่งการถ่ายภาพในแบบที่งดงามตามที่ตนเองต้องการ หนังสือเล่มนี้จะเป็นคำตอบที่ดีสำหรับคุณ