ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

สร้างสื่อมัลติมีเดียด้วย Camtasia Studio 7
หมวด : คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : สุธีร์ นวกุล
ยอดคงเหลือ : 4
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ :  หนังสือเล่มนี้ได้แนะนำการสร้างสื่อการเรียนการสอน การนำเสนอในรูปแบบของไฟล์มัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Camtasia Studio 7 เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับการบันทึก การลบ รวบรวมวิดีโอ การอิมพอร์ต การแทรกเสียงบรรยาย การแก้ไขวิดีโอ การปรับแต่งเสียง การใส่เอฟเฟ็กต์ อีกทั้งยังสามารถสร้างวิดีโอในรูปแบบต่างๆ เช่น ไฟล์ AVI, WMV, M4V, MP3 เป็นต้น ตลอดจนการนำเสนอผลงาน ซึ่งจะทำให้คุณสามารถสร้างสื่อในรูปแบบต่างๆ ได้ตามต้องการ