ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

คิดได้ ขายเป็น : บนโลกออนไลน์
หมวด : คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : สิทธิเดช ลีมัคเดช
ยอดคงเหลือ : 4
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ :  หนังสือเล่มนี้ เป็นกรณีศึกษาจากประสบการณ์จริง โดยผู้เขียนนำเรื่องราวการดำเนินธุรกิจโดยใช้อินเทอร์เน็ต อีคอมเมิร์ซมาเป็นเครื่องมือในการให้บริการกับลูกค้า ผู้อ่านจะได้รับความรู้และเห็นภาพการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีในเชิงรูปธรรมมากขึ้น ด้วยภาษาเขียนที่ง่ายในเชิงเรื่องเล่าของเพื่อนสนิท นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างการดำเนินธุรกิจในรูปแบบต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายปลาทู กล้วยตาก การประมูลออนไลน์ การพัฒนาสินค้า บรรจุภัณฑ์ รวมถึงเคล็ดลับการพัฒนาความรู้และความจำ ซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ