ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

เรียน-เล่น-เป็นง่าย ล้างเครื่องลงโปรแกรมด้วยตนเอง
หมวด : คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : สัญญา มีโพธิ์
ยอดคงเหลือ : 4
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : กล่าวถึงสาเหตุว่าทำไมต้องล้างเครื่อง แนะนำวิธีการล้างและจัดเตรียมฮาร์ดดิสก์เพื่อติดตั้ง Windows ใหม่อย่างง่ายๆ   นำเสนอขั้นตอนการติดตั้ง Windows XP และ Windows Vista, การติดตั้งระบบปฏิบัติการทั้งสองระบบในเครื่องเดียวกัน, การสำรองข้อมูลด้วยการโคลนนิ่ง, การกู้ไฟล์หรือข้อมูลที่ถูกลบกลับคืน และการดูแลเครื่อง อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ทำให้เข้าใจอย่างง่าย มีรูปประกอบชัดเจน ด้วยเนื้อหา 2 สีทั้งเล่ม