ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

Advanced Excel สุดยอดเทคนิคการใช้งานขั้นสูง
หมวด : คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์
ยอดคงเหลือ : 4
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายเทคนิคการใช้ Excel ขั้นสูง อย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยรวบรวมจากคำถามของผู้เข้าอบรมและประสบการณ์สอนและการใช้งานจริงร่วม 20 ปี มาถ่ายทอดอย่างง่ายๆ เหมาะกับผู้ใช้ Excel ทุกระดับตั้งแต่เริ่มใช้ จนถึงผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการเทคนิคเพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ