ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

กล้วยไข่ส่งออก
หมวด : บริหารธุรกิจ-การเงิน
สำนักพิมพ์ : ยิปซีกรุ๊ป
ผู้แต่ง : มนตรี  แสนสุข
ยอดคงเหลือ : 4
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : "กล้วยไข่เป็นพืชที่ต้องมีเทคนิคในการปลูก ในเล่มนี้มีบอกไว้อย่างละเอียด ตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถตัดขายได้ "


SMTP error: Could not authenticate.