ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

Advanced Access เจาะลึก Table และ Query กับการประยุกต์ใช้งาน
หมวด : คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์
ยอดคงเหลือ : 4
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : เรียนรู้วิธีการใช้ Access ตั้งแต่เริ่มสร้างฐานข้อมูล เป็นโปรแกรมที่พลิกโฉมการจัดการด้านฐานข้อมูล ที่เดิมทีต้องเขียนโปรแกรมเอง  แต่ Microsoft ทำให้การใช้ฐานข้อมูลง่าย และสะดวกขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้เวลาไม่นาน โดยเริ่มสร้างไฟล์ฐานข้อมูล  สร้างตารางและสร้างคิวรี เพื่อนำข้อมูลมาแสดงตามเงื่อนไขที่ต้องการได้