ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

Advanced Excel เจาะลึกการประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูล
หมวด : คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์
ยอดคงเหลือ : 4
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายเจาะลึกการใช้งานฐานข้อมูลบน Excel พร้อมตัวอย่างเทคนิคการประยุกต์ใช้งานจริงอย่างละเอียด เป็นขั้นเป็นตอน เข้าใจง่าย ใช้เวลาไม่นาน ซึ่งรวบรวมจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการสอนและการใช้งานจริงมากกว่า 20 ปี เหมาะสำหรับผู้ใช้ Excel ทุกระดับ ตั้งแต่เริ่มใช้ จนถึงผู้เชี่ยวชาญ ที่ต้องการเรียนรู้การใช้โปรแกรมเพื่อใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมตั้งแต่เวอร์ชั่น 95/ 97/ 2000/ XP/ 2003 และ 2007