ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล power point
หมวด : การศึกษา
สำนักพิมพ์ : พัฒนาวิชาการ (2535)
ผู้แต่ง : อ.สีห์ศักดิ์ ชวินคณวัชร์
ยอดคงเหลือ : 4
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : - หนังสือชุดนี้เป็นการนำเสนอเนื้อหาที่ง่ายต่อการเรียนรู้ ตั้งแต่พื้นฐานเบื้องต้นจนใช้งานเป็นและพร้อมนำเสนอต่อสาธารณชนทั่วไป โดยมีโปรแกรมที่นำเสนอเป็น Microsoft Powerwoint 2003 ที่นิยมใช้งานทั่วไปในการนำเสนอผลงาน