ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

มือใหม่ Flash CS3 ใช้งานอย่างมือโปรฯ
หมวด : คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : ภัททิรา เหลืองวิลาศ
ยอดคงเหลือ : 4
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือ Flash CS3 ใช้งานอย่างมือโปรฯเล่มนี้อธิบายครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐานการทำงานของโปรแกรมการวาดรูปต่างๆ การใส่ไฟล์เสียง ไฟล์วิดีโอ พร้อมทั้งPublish เพื่อนำไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ โดยอย่างละเอียดเป็นขั้นตอนพร้อมนำเสนอในรูปแบบ Visual Guide และ Step by Step เพื่อให้คุณสามารถเข้าใจและประยุกต์สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว