ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ออกแบบและสร้างงานกราฟิกด้วย Illustrator CS4
หมวด : คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : ภัททิรา เหลืองวิลาศ
ยอดคงเหลือ : 4
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือที่จะช่วยให้คุณเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม “Illustrator CS4” โปรแกรมนิยมยอดฮิตสำหรับผู้สร้างงานศิลปะและนักออกแบบมืออาชีพ โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาอย่างละเอียด ตั้งแต่การสร้างและการทำงานร่วมกันระหว่างอาร์ตบอร์ด การใส่สีแบบไล่โทน ตลอดจนกระทั่งถึงการใส่เอฟเฟ็กต์ และนำอาร์ตเวิร์กไปใช้ร่วมกับโปรแกรมอื่น โดยอธิบายอย่างละเอียด เป็นขั้นตอน พร้อมนำเสนอในรูปแบบ Visual Guide เพื่อช่วยให้คุณสามารถเข้าใจได้ง่าย พร้อมทั้งประยุกต์สร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว