ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

คู่มือใช้งาน Microsoft Office 2013 ฉบับสมบูรณ์
หมวด : คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : ธัชชัย จำลอง
ยอดคงเหลือ : 4
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือที่อยู่ในมือคุณผู้อ่านเล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาของโปรแกรม Microsoft Office 2013 และ 365 ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด โดยเนื้อหาภายในเล่มประกอบไปด้วย 6 โปรแกรมหลักคือ Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access และ OneNote เนื้อหาอ่านง่าย มีภาพประกอบการอธิบายชัดเจนทุกขั้นตอน สามารถลงมือทำตามได้ทันที