ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

คอมพิวเตอร์กับงานสำนักงาน เล่ม 5 ระบบปฏิบัติการ Windows XP
หมวด : คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : ฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์
ยอดคงเหลือ : 4
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : นำเสนอเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows XP โดยจะเริ่มตั้งแต่การให้ความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้น การเริ่มต้นใช้งาน การจัดการกับไฟล์และโฟลเดอร์ การปรับแต่ง Windows XP การจัดการบัญชีผู้ใช้งาน การติดตั้งและถอดถอนโปรแกรม รวมถึงการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานต่างๆ การทำงานกับดิสก์ การบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ อีกมากมายที่เกี่ยวข้อง      ภายในเล่มได้ให้คำอธิบายการใช้งานและคำสั่งต่างๆ อย่างละเอียด เป็นขั้นตอน มีภาพประกอบชัดเจน ทำให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย สามารถลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนได้ทันที นอกจากนี้แล้ว ในส่วนท้ายของแต่ละบทยังมีแบบประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้อ่านได้ทดสอบความรู้ความเข้าใจอีกด้วย