ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ขับเคลื่อนโลจิสติกส์ด้วยการตลาด
หมวด : บริหารธุรกิจ-การเงิน
สำนักพิมพ์ : เอ็กเปอร์เน็ท
ผู้แต่ง : ดร.สิทธิชัย ฝรั่งทอง
ยอดคงเหลือ : 4
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : "ท่ามกลางสมรภูมิการแข่งขันทางการค้าในยุคแห่งการเปิดเสรีที่ทวีความเข้มข้นสูงขึ้นทุกองค์กรธุรกิจต่างก็มุ่งหวังที่จะปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพหน่วยงานโลจิสติกส์ของตนให้เหนือกว่าคู่แข่ง ! คำถามก็คือ คุณจะเหนือกว่า “คู่แข่ง” ได้อย่างไร ? หนังสือ “ขับเคลื่อนโลจิสติกส์ด้วยการตลาด” ได้นำเสนอวิธีผสมผสาน “สุดยอดกลยุทธ์ทางการตลาด” อย่างชาญฉลาดและแยบยลผสมผสานเข้ากับพลังขับเคลื่อนโลจิสติกส์ เพื่อมุ่งหน้าสู่ผลกำไรและชัยชนะให้กับองค์กรของคุณอย่างได้ผล !"