ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

การหาข้อมูลทางการตลาด
หมวด : การศึกษา
สำนักพิมพ์ : พัฒนาวิชาการ (2535)
ผู้แต่ง : อ.พนิตตา ตันธเนศ/อ.จุฑารัตน์ อาราเม
ยอดคงเหลือ : 4
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : - ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2554 - ปรับการนำเสนอเนื้อหาเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น - เปลี่ยนตัวอย่างให้ทันสมัย ใหม่ล่าสุด ทันต่อเหตุการณ์ และให้ตรงจุดต่อเนื้อหามากที่สุด เพิ่มศัพท์ภาษาอังกฤษให้ครบถ้วนเพื่อการเรียนรู้อย่างเป็นสากล - ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตัวอย่างให้ทันสมัย - เพิ่มตารางวิเคราะห์หลักสูตร และเพิ่มสรุปท้ายหน่วย