ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

มือใหม่เล่นหุ้นแนวเทคนิค ฉบับเริ่มต้นจนเล่นจริง
หมวด : บริหารธุรกิจ-การเงิน
สำนักพิมพ์ : INSPAL
ผู้แต่ง : เม่าปีกบาง
ยอดคงเหลือ : 4
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : อธิบายการเล่นหุ้นแนวเทคนิคแบบง่ายๆ สอนแบบ Step by Step หนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้เล่นหุ้นมือใหม่ที่สนใจการเล่นหุ้นแนวเทคนิค (Technical Analysis) โดยได้อธิบายการเล่นหุ้นแนวเทคนิคตั้งแต่แนวคิดเบื้องต้น กราฟ เครื่องมือทางสถิติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ ตลอดจนกลยุทธ์การนำเครื่องมือต่างๆ ไปใช้จริง