ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ขายอย่างมืออาชีพ
หมวด : บริหารการตลาด
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : สมชาติ กิจยรรยง
ยอดคงเหลือ : 4
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : การจะเป็นนักขายที่ประสบความสำเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นนักขายมือใหม่ด้วยแล้ว จะเกิดความไม่มั่นใจเมื่อออกขาย ดังนั้นนักขายจะต้องมีเทคนิคและวิธีการขาย หนังสือเล่มนี้ได้เขียนและรวบรวมขึ้นจากประสบการณ์และหลักการเพื่อให้นักขายรุ่นหลังได้ผ่านพ้นจากอุปสรรคนานัปการ ในแต่ละบทจะช่วยให้นักขายรู้จักตนเองมากขึ้นในการเป็นนักขายที่ประสบความสำเร็จนั้นทำได้อย่างไร เพราะจะแสดงให้เห็นถึงการติดต่อ การนำเสนอ การกระตุ้น การพูด การจูงใจผู้มุ่งหวังหรือลูกค้า โดยใช้เทคนิคยุทธวิธีในการขายให้ประสบความสำเร็จให้ลูกค้าตอบสนองหรือให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อด้วยความเต็มใจ