ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

คนเก่งเรียน
หมวด : ความรู้ทั่วไป
สำนักพิมพ์ : เอ็กเปอร์เน็ท
ผู้แต่ง : ยุดา รักไทย, ปานจิตต์ โกญจนาวรรณ
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : "หนังสือ “คนเก่งเรียน” เล่มนี้ เป็นส่วนหนึ่งของคำตอบ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนทั้งหลาย มีวิธีการเรียนอย่างชาญฉลาด และสามารถประสบความสำเร็จ ในการเรียนได้ไม่ยากนัก "