ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

กฎเหล็ก เจ้านายต้องรู้
หมวด : เรื่องสั้น
สำนักพิมพ์ : ยิปซีกรุ๊ป
ผู้แต่ง : อำนาจ จิวเฉลิมชัย
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : “กฎเหล็กเจ้านายต้องรู้!”ว่าด้วยศาสตร์ของชาวจีนเป็นส่วนใหญ่ซึ่งผู้เขียนได้ยกปรัชญาจีนมาไว้เป็นตัวอย่างในการใช้คน การวางตัวและการเป็นผู้นำที่ดี เพื่อให้ผู้อ่านได้ทำความเข้าใจเมื่อต้องอยู่ในสภาวะของการเป็นผู้นำ