ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ดินแดนรูปหัวใจ
หมวด : นิยาย
สำนักพิมพ์ : สตาร์พิคส์
ผู้แต่ง : นำบุญ นามเป็นบุญ,ไตรภัค สุภวัฒนา,ลลิตา นิมมานเหมินท์,พิรักษ์ โมราถบ
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : นักเขียนนิทานคนหนึ่ง ที่เฝ้ามองเรื่องราวความรักในสังคมรอบตัว แล้วเกิดความคิดอยากบอกเล่า ให้ผู้คนทราบถึงหัวใจสำคัญ ที่จะทำให้ความรักยั่งยืนมั่นคงมากกว่าที่เป็นอยู่