ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

เถ้าแก่ (ข้างถนน) สอนลูกรวย
หมวด : การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์ : DMG Books
ผู้แต่ง : ศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : "หนังสือเถ้าแก่ (ข้างถนน) สอนลูกรวย เล่มนี้ รวบรวมเรื่องราวต่างๆ ของ คุณศิริวัฒน์วรเวทวุฒิคุณ รวมเป็นบนเรียนที่ใช้สอนลูก โดยมีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย แบบจบในตอน สามารถอ่านทีละบทหรืออ่านรวดเดียวจบก็สามารถทำได้ โดยเนื้อหาจะสอดแทรกการบริหารธุรกิจ ต้นทุน การเงิน การโฆษณา รวมถึงหลักธรรมต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้ได้ประสานกับแง่คิดดีๆ ที่ผู้เขียนใช้ในชีวิตจริง เมื่ออ่านเถ้าแก่ (ข้างถนน) สอนลูกรวย แล้ว สิ่งที่ได้รับ คือข้อคิดดีๆ ทั้งในการทำธุรกิจและการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท ไม่โลภ รู้สัจธรรมของการทำธุรกิจ จากคุณศิริวัฒน์ ซึ่งใช้เป็นแรงบันดาลใจและนำเอาไปปรับใช้กับธุรกิจของตนได้ ซึ่งน้อยคนนักที่จะกล้าเปิดเผยกลเม็ดเคล็ดลับอย่างหมดเปลือกเช่นนี้ "