ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

องครักษ์พิทักษ์เจ้าหญิง
หมวด : นิยาย
สำนักพิมพ์ : สายน้ำ
ผู้แต่ง : Lynn Martin
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : เขาสามารถขัดขืนเจ้าหญิงผู้ยวนเย้าอารมณ์ได้ไหม?.........ซามูเอล ฮอคเป็นสุดยอดผู้เชี่ยวชาญทั้งในเรื่องธุรกิจและในห้องนอน ไม่มีที่สำหรับอารมณ์ในโลกของเขา.......รีอาเป็นเจ้าหญิงหัวแข็งใจร้อนที่ต้องการการคุ้มครองซามูเอลถูกเรียกตัวมาเป็นองครักษ์ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง ความบริสุทธิ์ไร้เดียงสายั่วเย้าชักจูงไปในทางที่หลงผิดมากเกินไปจนซามูเอลสูญเสียการเป็นตำนานแห่งการควบคุมตนเองและขึ้นเตียงกับเธอ....และพบว่าเธอยังเป็นสาวพรหมจรรย์......