ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ปฏิวัติชีวิต...ปฏิวัติสุขภาพ
หมวด : ความรู้ทั่วไป
สำนักพิมพ์ : DMG Books
ผู้แต่ง : นายแพทย์บุญชัย อิศราพิสิษฐ์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ปฏิวัติชีวิต...ปฏิวัติสุขภาพ เป็นหนังสือเพื่อการปฏิวัติรูปแบบการดำเนินชีวิต เพื่อการมีสุขภาพที่ดีในทุกมิติ ทั้งสุขภาพจิต และสุขภาพกาย เริ่มจากการปฏิรูปจิตเพื่อเปลี่ยนภาพในจินตนาการที่มีอยู่ใน 'จิตใต้สำนึก' ให้เป็นภาพที่มีพลังในการบำบัดโรค จนก่อให้เกิดการปฏิรูปกาย