ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

เทคนิคภาพสวยด้วย Photoshop
หมวด : คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : โปรวิชั่น
ผู้แต่ง : ทัศยาภรณ์ เกื้อนุ่น
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือเล่มนี้รวมเอาเวิร์คช็อป เกี่ยวกับการตกแต่ง, ตัดต่อ, และปรับเปลี่ยนภาพ รวมถึงการนำเอาเครื่องมือต่างๆ หรือคำสั่งต่างๆ ของ Photoshop มาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์ชิ้นงานที่น่าสนใจ และนำมาใช้ได้ใชีวิตประจำวัน ตั้งแต่เวิร์คช็อปง่ายๆ จนถึงระดับสูง โดยสอนการทำงานเป็นขั้นตอน สามารถทำตามได้ไม่ยาก