ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ชาวต่างชาติในประวัติศาสตร์ไทย ฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติม
หมวด : สารคดี-ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์ : สถาพร บุ๊คส์
ผู้แต่ง : ส.พลายน้อย
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ประวัติความเป็นมา รวมถึงความเป็นอยู่  และผลงานของชาวต่างชาติที่มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย  ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์