ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

วันโลกแตก
หมวด : ความรู้ทั่วไป
สำนักพิมพ์ : บริษัท เอสเอ็มเอ็ม พลัส จำกัด (เดิม สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย)
ผู้แต่ง : วรินทร
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ปัจจุบันภัยพิภัยต่างๆมากมายเกิดขึ้นทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น แผ่นดินไหว น้ำท่วม พายุ สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดความวุ่นวาย แต่นอกเหนือจากความเสียหายที่ทิ้งไว้ นี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงจุดจบของแผ่นดินที่เราเรียกกันว่า “โลก”