ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

เปลี่ยนงานที่ใช่ ให้กลายเป็นความสำเร็จ
หมวด : ความรู้ทั่วไป
สำนักพิมพ์ : ธรรมนิติ เพรส
ผู้แต่ง : มงคล กรัตะนุตถะ
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : การพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นนั้น ต้องกล้าเปลี่ยนแปลงตนเองในทุกๆ วัน เพราะโลกเปลี่ยน หากเราไม่เปลี่ยนย่อมมีคนอื่นพร้อมเปลี่ยนแปลงเราได้ทุกเวลา คำถาม คือ เราอยากประสบความสำเร็จในชีวิตและการทำงานหรือไม่ หากคำตอบ คือ ใช่ ขอให้เปลี่ยนที่วิธีคิด เพราะหลักคิดย่อมนำมาซึ่งทางเลือกในการก้าวไปข้างหน้า ถึงแม้จะพบหนทางที่ยากลำบาก พบเจออุปสรรคที่ทำให้ล้มลุกคลุกคลาน แต่หากมีความเชื่อที่ดี มีความคิดที่ดี และมีใจที่สู้ ย่อมมีโอกาสประสบความสำเร็จไม่ยาก หนังสือ เปลี่ยนงานที่ใช่ให้กลายเป็นความสำเร็จเล่มนี้ พร้อมบอกถึงวิธีคิดต่างๆ โดยเฉพาะการคิดบวก ที่ไม่ใช่การมองเพียงด้านเดียว คือ ความสวยงาม แต่บอกถึงวิธีการใช้เสมือนเป็นคู่มือความสำเร็จ ให้การทำงานของเราก้าวไปข้างหน้า โดยเฉพาะหากเราอยากมีรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนบอกเลยต้องอ่านครับ