ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

5 ส ที่มองไม่เห็น
หมวด : การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : สมชาย พิทยาอุดมฤกษ์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : จากกิจกรรม 5 ส ที่ช่วยให้สำนักงานและโรงงานสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทยมาหลายปีนั้นหนังสือเล่มนี้จะขยายแนวความคิดของ 5 ส      ที่มองไม่เห็น ซึ่งหมายถึงการทำ 5 ส ที่ลึกลงไปถึงเรื่องประสิทธิภาพของงานในลักษณะของการเล่าสู่กันฟังด้วยภาษาง่ายๆ สอดแทรกด้วยอารมณ์ขันตามสไตล์ผู้เขียนและผู้อ่านสามารถอ่านได้ทุกระดับ