ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :

ไพ่ยิปซี "รู้ถึงแก่น" (พัฏฐ์รดา แสงศรีเรือง และ มนต์ชัย มณฑา)
หมวด : เบ็ดเตล็ด
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 24
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : สัญชาตญาณคือธรรมชาติของมนุษย์ ส่วนระบบความคิดคือวิวัฒนาการของมนุษย์ อาจเปรียบได้ว่าสัญชาตญาณเป็นพื้นผิวให้ยืนอยู่ โดยมีระบบความคิดเป็นเพดานที่กั้นไว้ มนุษย์เราล้วนดำเนินชีวิตในช่องว่างระหว่างสองสิ่งนี้เสมอ และสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อชีวิตมนุษย์และสังคม ก่อเกิด สั่งสม สืบสาน ต่อกันมาจนเรียกได้ว่า “อารยธรรม” เมื่อสมองแห่งตรรกะแก้ไม่ได้ทุกปัญหา การหยั่งรู้จึงเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงในทางออก “การหยั่งรู้” เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนล้วนมีอยู่ในตนเอง เป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างไว้นับตั้งแต่เกิดขึ้นมา อยู่ที่ว่าผู้ใดจะปิดกั้นหรือดึงสิ่งนี้มาใช้มากน้อยเพียงใด ดังนั้นการทำนายดวงชะตาได้แม่นยำนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีการหยั่งรู้อยู่ในตนเอง แต่สิ่งที่ควรให้คุณค่ามากกว่าแม่นยำของการทำนายคือ “การมีตรรกะการใช้ชีวิตที่มีคุณค่า มีอารยธรรมบนพื้นฐานการหยั่งรู้” หากท่านคาดหวังว่าการซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่าน จะทำให้ท่านมีพัฒนาการในด้านการทำนายไพ่ยิปซีไปในทิศทางที่ดีขึ้น ผู้เขียนขอตอบจากใจว่า “หนังสือเล่มนี้แท้จริงแล้วมิได้ช่วยสิ่งใด ๆ แก่ท่าน หรือผู้ใดเลย เป็นเพียงแค่หนังสือเล่มหนึ่งที่บันทึกแนวทางการทำนายบางส่วน การหยั่งรู้ของตัวท่านเองต่างหาก ที่จะช่วยให้ท่านเข้าสู่ถึงแก่นแท้ของไพ่ยิปซี” แก่นแท้ของการทำนายไพ่ยิปซีคือ "การใช้ความว่างเปล่าในการหาคำตอบ ไม่ใช่การใช้ความจำเพื่อหาคำตอบ"